”Gud som vår Fader”

Söndag 14 juli, kl 10, predikar Ivan Czitrom över temat ”Gud som vår Fader” med utgångpunkt från Efesierbrevet 3:14-21.

Det blir sång av Daniel och Emma Czitrom.