”Guds plan genom kyrkan”

”Genom Honom (Jesus) och med den tillförsikt vi hämtar ur från på honom kan vi frimodigt nalkas Gud” är en rad ur predikotexten från Efesierbrevet 3:8-13 för söndagens gudstjänst. Mia Gyllgård predikar och det blir musik med Johanna Eidborn, Linnea Eidborg och Albin Kindevåg.

I gudstjänsten firas nattvard.

Söndag 7 juli, kl 10.00