Omsorgsgrupper

Församlingen är indelad i grupper för att enklare kunna ha omsorg om och gemenskap med varandra. Grupperna turas också om att sköta vissa praktiska sysslor i kyrkan, som att vara kyrkvärdar och städa.

Grupperna träffas regelbundet för en fika, planering, samtal och bön.

Vill du vara med eller har frågor om våra omsorgsgrupper kontakta Inga-Lill Gyllgård 072-314 36 69.