Se vilket hopp

Från 18 februari till 26 maj blir det en specialsatsning kring Efesierbrevet i vår kyrka.

Vi har valt att haka på den satsning som Equmeniakyrkan nationellt gör för att stimulera till att läsa bibeln och dela tron.

Temat är ”Se vilket hopp” och det blir också grunden i vårens gudstjänster och bibelstudier. Vi startar i gudstjänsten 18 februari med Efesierbrevet 1:1-2 och rubriken ”Till de heliga”.

Bibelstudierna är 21 februari, 20 mars och 24 april. Då tar vi oss an hela bibelboken med två kapitel per tillfälle.

En andaktsbok med 32 andakter utifrån Efesierbrevets texter finns till försäljning i bokskåpet på Furulid. Använd den gärna för enskild andakt eller för gemensamma studier och samtal.

Det har också gjorts en bibelläsningsplan för hela året. Den finns tillgänglig på papper i kyrkan, men kan också laddas ned från Equmeniakyrkans hemsida eller följas i appen ”Bibeln” från YouVersion, sök läsplan ”Se vilket hopp”.

Det finns även en spellista på Spotify med samma tema.