Bönesamlingar

Vi samlas för att samtala och be tillsammans varje tisdag kl 10.30
och torsdag kl 19.00 (i juli kl 18.00). Samlingarna varar cirka en timme.

En torsdag per månad har vi bön- och lovsångskväll kl 19.00.