Utställningar på Furulid

Har du sett en vacker himmel, landskap, blomma med mera? I målargruppen Färgglatt, som träffas några måndagar per termin, inspireras vi att fånga detta på pappret eller bara experimentera med färger. 31 maj – 23  juni visar målarguppen Färgglatts sina konst på Furulid.